HARI MINGGU BIASA III – Tahun A

26 Januari 2020 


  

“Kerajaan Allah adalah orang-orang

yang berhimpun di sekeliling YESUS

dan dipersatukan dalam Dia”

PENANGGALAN LITURGI

Minggu, 26 Januari

HARI MINGGU BIASA III

Yes. 8:23b-9:3; 1Kor. 1:10-13,17; Mat. 4:12-23

PS 486(bait2), 542, 544, 549, 618, 620, 677, 865, 953

Senin, 27 Januari

Hari biasa, 2Sam. 5:1-7,10; Mrk. 3:22-30.

Selasa, 28 Januari

S. Tomas Aquino, 2Sam. 6:12b-15,17-19; Mrk. 3:31-35;

Rabu, 29 Januari

Hari biasa, 2Sam. 7:4-17; Mrk. 4:1-20.

Kamis, 30 Januari

Hari biasa, 2Sam. 7:18-19,24-29; Mrk. 4:21-25.

Jumat, 31 Januari

S. Yohanes Bosko, 2Sam. 11:1-4a,5-10a,13-17; Mrk. 4:26-34;

Sabtu, 1 Februari

Hari biasa, 2Sam. 12:1-7a,10-17; Mrk. 4:35-41.

Minggu, 2 Februari

PESTA YESUS DIPERSEMBAHKAN DI BAIT ALLAH

Mal. 3:1-4; Ibr. 2:14-18; Luk. 2:22-40

PS 327, 476, 536, 539, 540, 550, 554, 555, 803, 955

Pemberkatan Lilin & Perarakan

 

Read more: 26 Januari 2020