Hari Minggu Biasa XXXI – Tahun C

3 November 2019 


  

“Allah tidak pernah berhenti mencari yang hilang

dan menyelamatkan yang tersesat”

PENANGGALAN LITURGI

Mg, 3 November

HARI MINGGU BIASA XXXI

Keb. 11:22-12:2; 2Tes. 1:11-2:2; Luk. 19:1-10

PS 539(bait2, 3, 5), 542, 544, 657, 683, 690, 836, 956

Sn, 4 November

S. Karolus Borromeus, Rm. 11:29-36; Luk. 14:12-14;

Sl, 5 November

Hari biasa, Rm. 12:5-16a; Luk. 14:15-24.

Rb, 6 November

Hari biasa, Rm. 13:8-10; Luk. 14:25-33.

Km, 7 November

Hari biasa, Rm. 14:7-12; Luk. 15:1-10.

Jm, 8 November

Hari biasa, Rm. 15:14-21; Luk. 16:1-8.

Sb, 9 November

Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran,

Yeh. 47:1-2,8-9,12 atau 1Kor. 3:9b-11,16-17; Yoh. 2:13-22.

Mg, 10 November

HARI MINGGU BIASA XXXII

2Mak. 7:1-2,9-14; 2Tes. 2:16 - 3:5; Luk. 20:27-38; (Luk. 20:27.34-38)

PS 541, 549, 554, 650, 654, 691, 719(bait2-4), 810, 952

 

Read more: 3 November 2019