HARI MINGGU ADVEN II – Tahun A

8 Desember 2019 


  

“Sabda menjadi manusia

supaya kita mengenal cinta Allah”

PENANGGALAN LITURGI

Minggu, 8 Desember

HARI MINGGU ADVEN II

Yes. 11:1-10; Rm. 15:4-9; Mat. 3:1-12

PS 443, 440, 445(bait1, 2), 446, 809, 953

Senin, 9 Desember

HARI RAYA S.P. MARIA DIKANDUNG TANPA NODA

Kej. 3:9-15,20; Ef. 1:3-6,11-12; Luk. 1:26-38

PS 633, 625, 674, 634, 830, 957

Selasa, 10 Desember

Hari biasa Pekan II Adven, Yes. 40:1-11; Mat. 18:12-14

Rabu, 11 Desember

Hari biasa Pekan II Adven, Yes. 40:25-31; Mat. 11:28-30

Kamis, 12 Desember

Hari biasa Pekan II Adven, Yes. 41:13-20; Mat. 11:11-15

Jumat, 13 Desember

S. Lusia, Yes. 48:17-19; Mat. 11:16-19

Sabtu, 14 Desember

S. Yohanes de Salib, Sir. 48:1-4,9-11; Mat. 17:10-13

Minggu, 15 Desember

HARI MINGGU ADVEN III, Minggu Gaudete

Yes. 35:1-6a,10; Yak. 5:7-10; Mat. 11:2-11

PS 445, 444, 720, 721, 802, 951

 

Read more: 8 Desember 2019