MINGGU PALMA MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN Tahun A

5 April 2020 


  

Disini Tempat Gambar 

 

PENANGGALAN LITURGI

Minggu, 5 April

MINGGU PALMA

MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN

Perarakan: Mat. 21:1-11; Bacaan: Yes. 50:4-7; Flp. 2:6-11; Mat. 26:14-27:66; Pembukaan: PS 491 Hosanna Putra Daud; Perarakan Palma: PS 492, 493, 494, 495; Perayaan Ekaristi: PS 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 819, 965

Senin, 6 April

Hari Senin Dalam Pekan Suci, Yes. 42:1-7; Yoh. 12:1-11.

Selasa, 7 April

Hari Selasa Dalam Pekan Suci, Yes. 49:1-6; Yoh. 13:21-33,36-38;

Rabu, 8 April

Hari Rabu Dalam Pekan Suci, Pagi : Yes. 50:4-9a; Mat. 26:14-25. Sore : Kel. 12:1-8,11-14; 1Kor. 11:23-26; Yoh. 13:1-15.

Kamis, 9 April

KAMIS PUTIH, Kel. 12:1-8,11-14; 1Kor. 11:23-26; Yoh. 13:1-15; PS 496, 497, 498, 499, 660, 661, 662, 685, 686, 856, 965

Perarakan Sakramen: PS 501, 502; Tuguran: PS 500, 503

Jumat, 10 April

JUMAT AGUNG, Yes. 52:13-53:12; Ibr. 4:14-16; 5:7-9; Yoh. 18:1-19:42; PS : Pembukaan : (tanpa nyanyian); Liturgi Sabda : PS 480, 482, 820, 966; Penghormatan Salib : PS 504 / 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512; Madah Syukur : PS 512

Sabtu, 11 April

SABTU SUCI, VIGILI PASKAH

Bacaan I:Kej. 1:1 - 2:2; (Kej. 1:1,26-31a)

PS 866; Mzm Tgpn: Mzm. 104:1-2a,5-6,10,12,13-14,24,35c; atau; Mzm. 33:4-5,6-7,12-13,20,22; PS 830; Bacaan II: Kej. 22:1-18; (Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18);Mzm Tgpn: Mzm. 16:5,8,9-10,11; PS 847;Bacaan III: Kel. 14:15 - 15:1; Mzm Tgpn: Kel. 15:1-2,3-4,5-6,17-18; PS 671;Bacaan IV :Yes. 54:5-14; Mzm Tgpn: Mzm. 30:2,4,5-6,11,12a,13b; PS 838; Bacaan V:Yes. 55:1-11; Mzm Tgpn: Yes. 12:2-3,4bcd,5-6; PS 864; Bacaan VI: Bar. 3:9-15,32 - 4:4; Mzm Tgpn: Mzm. 19:8,9,10,11; PS 852; Bacaan VII: Yeh. 36:16-17a,18-28; Mzm Tgpn: Mzm. 42:3,5bcd; Mzm. 43:3,4; PS 843; Kalau ada pembaptisan, Mzm Tgpn: Yes. 12:2-3,4bcd,5-6; atau; Mzm. 51:12-13,14-15,18-19; PS 826; Epistola: Rm. 6:3-11; Mzm Tgpn: Mzm. 118:1-2,16ab-17,22-23; PS 867

Injil: Mat. 28:1-10

Saran nyanyian :Upacara Cahaya :Perarakan Lilin Paskah: PS 513/513a; Pujian Paskah: PS 514; Liturgi Sabda: PS 671, 830, 838, 843, 847, 852, 864, 867; Liturgi Baptis: PS 591, 592, 594; Liturgi Ekaristi: PS 520, 521, 523, 524

Minggu, 12 April

HARI RAYA PASKAH KEBANGKITAN TUHAN

Kis. 10:34a,37-43; Kol. 3:1-4; atau; 1Kor. 5:6b-8; Yoh. 20:1-9

PS 516, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 821, 959;

Madah Sekuensia PS 518

 

 

Read more: 5 April 2020